รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์, 05 เมษายน 2564 11:40

องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ได้รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ