สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการขอรับกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)

      ด้วยสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการขอรับกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) สำหรับคนพิการในพื้นที่ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สัญชาติไทย มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก  ขอให้กรอกข้อมูลแบบคำขอ แล้วส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดคำขอตามเอกสารแนบค่ะ 

[ 16-05-2565 ] Hits:97

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

      ด้วยสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัล การพัฒนาระบบบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์    

[ 08-03-2565 ] Hits:178

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565

       องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด นำโดย นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด นายอนิรุทธิ์ ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ร่วมกับงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด จัดทำโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลดองกำเม็ด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

[ 25-02-2565 ] Hits:106

โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และค่าธรรมเนียมเพื่อประเมินภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนิรุทธิ์ ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด จัดทำโครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และค่าธรรมเนียมเพื่อประเมินภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่รับผิดชอบสำรวจภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อประเมินภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[ 01-02-2565 ] Hits:113

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดบ้านบิง ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

      วัดบ้านบิงก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2144 มีอายุประมาณ 400 กว่าปี ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่า แต่เดิมนั้นมีต้นมะค่าซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ตามภาษเขมร เรียกว่า "ต้นเบง" ต่อมามีการเรียกออกเป็น "ต้นบิง" ตามเสียงของชาวบ้าน ออกเสียงเป็น "บิง" เลยตั้งชื่อหมู่บ้านตามสำเนียงของชาวบ้านว่า "บ้านบิง" มาจนปัจจุบัน วัดบ้านตั้งอยู่ที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

[ 01-02-2565 ] Hits:121

โรงแรมระเบียงน้ำรีสอร์ท ( Rabiangnam Resort )

      โรงแรมระเบียงน้ำรีสอร์ท ขุขันธ์ ( Rabiangnam Resort ) บรรยากาศธรรมชาติ เย็น ร่มรื่น ร่มไม้ สายน้ำ บริการ อาหาร ที่พัก แอร์ TV น้ำอุ่น ตั้งอยู่ 82 หมู่ 9 บ้านหนองปิงปอง ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 เบอร์ติดต่อ...

[ 01-02-2565 ] Hits:213

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ