การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563 13:28

       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

     วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ชั้น 2 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ