การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563 12:04

  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ขึ้น เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ