ข่าวกิจกรรม

      ข้อมูลตลาดชุมชนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

      ด้วยสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการขอรับกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)

สำหรับคนพิการในพื้นที่ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สัญชาติไทย มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

 ขอให้กรอกข้อมูลแบบคำขอ แล้วส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายละเอียดคำขอตามเอกสารแนบค่ะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดทีรุกล้ำทางสาธารณะ ดังนี้ 1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด 2. ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เลขที่ 197 หมู่ที่ 11 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 3. โทรศัพท์ 045 – 826044 4. เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด www.dongkammed.go.th 5. สื่อออนไลน์ https://www.facebook.com/dongkam.med.98

       องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด นำโดย นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด นายอนิรุทธิ์ ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ร่วมกับงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด จัดทำโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลดองกำเม็ด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

      ด้วยสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

เพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัล การพัฒนาระบบบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนิรุทธิ์ ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด จัดทำโครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และค่าธรรมเนียมเพื่อประเมินภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่รับผิดชอบสำรวจภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อประเมินภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี พร้อมกิ่งกาชาติจังหวัดศรีสะเกษ นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ และคณะ เดินทางมามอบบ้านแก้ผู้ยากไร้ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน” พร้อเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ น.ส.บุญชู ทองอินทร์ เลขที่ 188 ม.6 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนิรุทธิ์ ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชน รอให้การต้อนรับ<

       เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนิรุทธิ์ ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกันจาน ออกตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองปิงปอง หมู่ 9 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมยอดกลุ่มเสี่ยง ทั้งหมด 35 ราย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ