ข่าวกิจกรรม

  กิจกรรมออกสำรวจการยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564
  กิจกรรมการส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

  โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

    ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

    โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตร " การจักสานผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม " ประจำปีงบประมาณ 2563

  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลดองกาเม็ด อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ