สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจีระศักดิ์ บุญจง

ประธานสภา

นายชาญชัย อุดร

รองประธานสภา

นายอนิรุทธิ์ ประเสริฐ

ปลัดฯ/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายชาญชัย อุดร

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสุวรรณ สิงหล

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายชุมพล สมาธิ

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายประเทือง ใบแสง

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายเอกพงษ์ ชาติวงษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายแล จันทร์สุข

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายสมัย พันทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายประหยัด อาจหาญ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายคัมภีร์ ดวงสิน

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายสมเกียรติ กระโพธิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายวิโรจน์ กระโพธิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางสลี โคณบาล

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายแสวง อุดร

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นางเสวียน กลางมณี

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายดัด คาพินิจ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายผวน คงราช

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายทรงพล วันศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายถนอม วันศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายบุญชอบ จันดา

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายอดุลย์ สัจจา

ส.อบต. หมู่ที่ 11

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ