กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวภัชดากร จันทิพย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นายสุพันธ์ อุปมัย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรัตนกุล แพงมา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุพันธ์ เถกิงสุข

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมณฑากาจนญ์ ชำนาญ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรทัย โคณบาล

ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวลาวัลย์ พลคา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสำเนียง ปรางนวล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสายัน สาระชาติ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ