กองคลัง

 

นางสมใจ วงศ์ใจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

พนักงานส่วนตำบล

 

นางธิดารัตน์ เหลี่ยมทอง

นักวิชาการคลังชานาญการ

นางพิจิตรา สีหบุตร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวสกุณา ศรีมาศ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 


 

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

 

นางศรีสุดา วรรณภักดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร วามะกัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจิตต์ณัฐฐิตา หงษ์ศิริ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวกัญญาภรณ์ สว่างภพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ