สำนักงานปลัด

 

นางเมธินี วงษ์วิริยะ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

พนักงานส่วนตำบล

 

นายสมศักดิ์ ศรีมาศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางศรีมาลา ปิยะพันธุ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมัจฉรี สานักนิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นายณัฐรัฐ  คำเหง้า

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายไพรัตน์ เงินทอง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

 

 


 พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

 

นางสาวเบญจา แก้วจันทร์

ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน

 

นางภาวิณี ใจมนต์

แม่บ้าน

 

นายนิคม นอบน้อม

คนสวน

นายสว่าง อุดร

ภารโรง

นายทวีศักดิ์ วงศ์ภิรมย์

ยามรักษาการณ์

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ