ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563
9 ส.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 206
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256...
รับมอบรถโยกคนพิการ
20 ก.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 207
 อบต.ดองกำเม็ด ได้ไปรับมอบรถโยกคนพิการ จา...
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่...
27 พ.ย. 2019 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 202
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช...