มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน "เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน"

11 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 197

พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน "เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรรีสะเกษ
     องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ได้รับเกียรติจาก นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง / ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกิ่งกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชน และสมาชิก อบต.ดองกำเม็ด มอบบ้านให้แก่ นางสาวทัด แพงวิเศษ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 11 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้