สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566