ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ หมุ่ที่ 6 (สายนางละเอียดไปบ้านนายจำนงค์) ตำบลดองกำเม็ด

วันศุกร์, 20 กันยายน 2562 15:35

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ หมุ่ที่ 6 (สายนางละเอียดไปบ้านนายจำนงค์) ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 20 ก.ย. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 494,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ