ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องขอรับบริการถังขยะ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ดได้โดย