จกรรม Big Cleaning day ประจำปี พ.ศ.2567 ประจำเดือน...
5 เม.ย. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 11
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567      ...
กิจกรรม Big Cleaning day ประจำเดือน มีนาคม 2567
8 มี.ค. 2024 09:12:17 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 49
กิจกรรม Big Cleaning day ประจำเดือน มีนาคม 256...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประ...
12 ก.พ. 2024 10:15:20 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 82
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประ...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประ...
5 ก.พ. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 76
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประ...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
13 ม.ค. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 127
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ...
4 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 74
งานกิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่...
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...
5 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 80
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...
โครงการแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2566
30 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 174
โครงการแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2566
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส...
23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 117
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส...
กิจกรรมน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ พ...
13 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 83
กิจกรรมน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ พ...
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิธีไทย วิธีพุทธ ตำบลดอง...
3 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 152
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิธีไทย วิธีพุทธ ตำบลดอง...
มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไ...
11 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 142
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส...
​​​​​​​พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอ...
8 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 107
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้...