ปรับปรุงล่าสุด 27 ต.ค. 2022 09:56:02 818


ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ดได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ   045-826044  ค่ะ ;      [email protected] ;      : องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด

 

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด คืออะไรคะ
ตอบ:   "ชุมชนน่าอยู่  ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ"

 

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ:  1.  ร้องเรียนกับท่านายกโดยตรง   086-2520177 ค่ะ
          2.  ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ที่  dongkammed.co.th โดยคลิกที่นี่  ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์  ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่ไหนคะ 
ตอบ: ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140   045-826044  หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.ดองกำเม็ด ได้ค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง