เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอ...
25 ธ.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 208
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...
กิจกรรมการส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
22 ก.ย. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 192
กิจกรรมการส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร...
กิจกรรมออกสำรวจการยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิกา...
14 ก.ย. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 187
กิจกรรมออกสำรวจการยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้...
กิจกรรมออกสำรวจการยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิกา...
4 ก.ย. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 194
กิจกรรมออกสำรวจการยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้...
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563
24 ส.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 207
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256...
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์...
17 ส.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 188
ครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของอ...
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 อ...
17 ส.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 180
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมั...
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 ส.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 204
 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12...