การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

5 ก.พ. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 25

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด