การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

12 ก.พ. 2024 10:15:20 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 28

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567