บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิธีไทยวิธีพุทธ  3 กันยายน  2566 ณ วัดบ้านบิง  ต.ดองกำเม็ด  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ