ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.62-010 สายบ้านบิงใต้ - บ้านตาแสก หมู่ที่ 11 (e - bidding)