รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

30 ก.ค. 2020 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดองกำเม็ด 535

   องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน