องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานในการต่อต้านการทุจริต  และประกาศนโยบาย. No gift policy

1 ก.พ. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 26

วันที่. 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น.
           ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด นำโดย นายคำวงษ์. จันทรสุข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด. นายเสน่ห์. แพงมา. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู และลูกจ้างทุกท่าน. ได้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานในการต่อต้านการทุจริต  และประกาศนโยบาย. No gift policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน Do & Don' t