โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 "จุดบริการประชาชน"

4 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 26

งานกิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 "จุดบริการประชาชน"
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566-4 มกราคม 2567