โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากร คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 81

วันที่ 22 กันยายน 2566
              องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด นำโดยนายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด นายสวิมลล เกษมทาง รองนายกอบต. นางเสาวณีย์ รัมนา รองนายกอบต. นางอภิญญา บุญเรือน เลขานุการนายกอบต.ได้ดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากร คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าสมศักดิ์  พนากิจสุวรรณ  อดีตห้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้ามนตรี ต๋องเรียน ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ของช่วงเช้าวันนี้ค่ะ