สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566