ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดองกำเม็ด หมู่ที่ 5 (สายข้างระนารีสอร์ท) ตำบลดองกำเม็ด

20 ก.ย. 2019 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดองกำเม็ด 470

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดองกำเม็ด หมู่ที่ 5 (สายข้างระนารีสอร์ท) ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 20 ก.ย. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 494,000 บาท