ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตราง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายบุญเรน) ตำบลดองกำเม็ด