กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...
5 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 4
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...
โครงการแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2566
30 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 78
โครงการแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2566
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส...
23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 3
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส...
กิจกรรมน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ พ...
13 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 3
กิจกรรมน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ พ...
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิธีไทย วิธีพุทธ ตำบลดอง...
3 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 76
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิธีไทย วิธีพุทธ ตำบลดอง...
มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไ...
11 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 84
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส...
​​​​​​​พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอ...
8 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 57
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้...
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิถีไทยวิถีพุทธ ประจำปี...
27 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 88
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิถีไทยวิถีพุทธ ประจ...
บุญประเพณีถวายสังฆทานสืบสานวัฒนธรรมไทย นุ่งผ้าไทย...
13 ส.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 91
13 สิงหาคม 2566 บุญประเพณีถวายสังฆทานสืบสานวัฒ...
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประเพ...
2 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 92
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาป...
กิจกรรมพ่นหมอกควันตามโครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเ...
18 ก.ค. 2023 01:27:07 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 69
อบต.ดองกำเม็ดจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันตามโครงการชุ...
โครงการประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ประจำปี พ.ศ.256...
16 ก.พ. 2023 01:20:48 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 186
องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด นำโดย นายคำวงษ์...